To takie proste!
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 
W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia :
rytmika (zabawy ruchowe przy muzyce) oraz język angielski.
Zajęcia powyższe prowadzone są od września do czerwca przez osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie.
 
W bieżącym roku szkolnym prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:
 
j. angielski  
 
zajęcia prowadzone są z panią Anetą Pawlic
*grupa I - poniedziałek i piątek od 7:30 do 7:45
* grupa II  - środa i czwartek od 13:15 do 13:30
*grupa III  - środa i czwartek od 12:30 do 13:00
*grupa IV - środa i czwartek od 12:30 do 13:00
*grupa V - codziennie podczas zajęć z grupą
 
 
rytmika  - wtorki
 
 *grupa I 
*grupa II - 
 * grupa III -
*grupa IV - 
*grupa V - 
 
 religia 
 
*grupa IIII - poniedziałek i piątek od 14:30 do 15:00
*grupa IV -poniedziałek i piątek od 13:45 do 14:15
 
zajęcia taneczne dla zainteresowanych - 
*grupa I, II i V- środy od 13:50 do 14:20
*grupa III, IV - środy 13:00 do 13:30
 
 

W NASZYM PRZEDSZKOLU W  ROKU 2017/2018 REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

 
 
 

 "Kocham przedszkole"

 
 - program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej -Mieszek
 
 "Mamo, tato wolę wodę!"
 
- program "Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością.
 
 " Akademia Aquafresh"
 
- program profilaktyczny dotyczący higieny jamy ustnej 
 
  "Kubusiowi przyjaciele natury"
 
- program mana celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii
 
 "Czyste powietrze wokół nas"
 
- program profilaktyczny pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Program  adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.
 
"Mamo, tato co wy na to?"
 
- Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
  • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
  • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
  • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
  • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
  • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.
 
"Przyjaciele* Zippiego"
 
- międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego realizowany w grupie najstarszej, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-14