Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

8 miesięcy temu

Szanowni Rodzice!!!

 

Przypominam, że do dnia 7 kwietnia 2022 roku Komisja Rekrutacyjna  czeka na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są wypełnić odpowiedni druk, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w przedszkolu.

Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Bożena Tułacz