Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Informacja dla rodziców

7 miesięcy temu

Informacja dla rodziców

 

W miesiącu czerwcu 2022 roku odbędzie się spotkanie tylko z rodzicami nowo przyjętych dzieci. O dokładnej dacie i godzinie spotkania dyrektor powiadomi zainteresowanych telefonicznie lub poprzez pocztę mailową.

Zebrania ze wszystkimi rodzicami odbędą się na początku września 2022 roku

 

Z poważaniem

mgr Bożena Tułacz