To takie proste!
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Strona głowna  /  Do pobrania
Do pobrania
 
NOWE KONTO RADY RODZICÓW
 
Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Cekowie Kolonii
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie O/ w Cekowie Kolonii
 
numer rachunku 73 8557 0009 2008 0600 0340 0001
 
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE  
od roku szkolnego 2018/2019 można dokonywać opłat za przedszkole bezpośrednio w banku
(Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie O/Ceków) lub dokonując przelewu przez internet
 na numer konta: 89 8557 0009 2008 0600 3401 0003
DANE DO PRZELEWU:
Odbiorca: Publiczne Przedszkole w Cekowie - Kolonii
Tytułem: Wpłata za przedszkole za miesiąc .........
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności otrzymają rodzice w pierwszych dniach września 2018r. 
 
 
 
Zasady organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.
 -  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zasady-organizacji-ksztalcenia-pp-w-cekowie-kolonii.odt
 
 
Podstawa  programowa wychowania przedszkolnego
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/podstawaprogramowa2017przedszkolaedukacjawczesnoszkolnaedupl.pdf
 
 Uchwała Rady gminy w sprawie odpłatności
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/scan0025.jpg
 
Zarządzenie wsprawie dziennej stawki żywieniowej:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zarzadzenie-w-sprawie-dziennej-stawki-zywieniowej.doc
 
Materiały dotyczące rekrutacji:
 
Regulamin rekrutacji -http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/regulamin-rekrutacji-na-rok-szkolny-2020-2021(1).doc
 
Zarządzenie Wójta w sprawie rekrutacji  - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/scan0035.jpg
 
Harmonogram rekrutacji - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/scan0036.jpg
 
 
Oświadczenie o zatrudnieniu 2019 - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenie-2018-zatrudnienie(1).odt
 
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zal(1).docx
 
Oświadczenie o wielodzietności - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenie-o-wielodzietnosci(1).doc
 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenioe-o-samotnym.doc

 

 Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka -  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/deklaracja-o-kontynuowaniu-edukacji-2018.doc

 

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola  - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/potwierdzenie-woli-przyjecia(2).odt

.........................................................................................................................................................................................................................................
  Regulamin organizacji wycieczek i spacerów

www.img.blizej.info/przedszkolecekow/regulamin-organizacji-wycieczek-i-spacerw(2).doc

 

   Procedura  dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/procedura.docx
 
  Statut

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/statut-aktualny.doc

 
 Plan pracy przedszkola na rok 2019/2020
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/roczny-plan-2019.odt

 

 

 Wyprawka 3 - latka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/wyprawka3(1).doc

 

 Wyprawka 4-latka 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/wyprawka-4-latka(1).docx

 

  Wyprawka 5 -latka 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/wyprawka-5-latka(1).docx

 

  Wyprawka 6 -latka 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/wyprawka-6-latka(2).docx

 

    Od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku dzieci ubezpieczone są w firmie InterRisk
       Polisa seria: EDU-A/P nr 068248 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-18