Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Zakończenie I etapu rekrutacji

8 miesięcy temu

Szanowni Rodzice!

Dnia 8 kwietnia 2022 roku zakończył się I etap rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Na 40 zgłoszonych wniosków do przedszkola przyjęto 30 dzieci. Imienny wykaz przyjętych dzieci jest umieszczony na drzwiach placówki.

Przedszkole nie będzie organizowało II etapu rekrutacji, ponieważ w chwili obecnej nie dysponujemy wolnymi miejscami. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie zainteresowani rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Z poważaniem

dyrektor mgr Bożena Tułacz