Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Informacja o zwiększeniu stawki żywieniowej

3 miesiące temu

Zarządzenie Nr 8/2022

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii

z dnia 12 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie dziennej stawki żywieniowej

 

 

Na podstawie  Statutu Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii §16 pkt. 3 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2022 roku dzienna stawka żywieniowa obowiązująca w przedszkolu ulegnie podwyższeniu i będzie przedstawiała się  następująco:

3 posiłki  (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,00 zł

2 posiłki ( śniadanie, obiad) – 5,95 zł

1 posiłek (obiad) – 4,90 zł

§ 2

 

Podwyższenie stawki żywieniowej spowodowane jest wzrostem cen produktów spożywczych. Decyzja została podjęta po dokonaniu wstępnej kalkulacji kosztów produktów spożywczych wykorzystywanych do sporządzania posiłków.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się intendentowi.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca  od 1 września 2022 roku.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie z dnia 25 września 2020 roku.

 

 

                                                                                                              mgr Bożena Tułacz

…........................................

Dyrektor przedszkola