Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

9 dni temu

W związku z uchwałą Nr LII/312/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28.09.2022r. dotyczącą określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  ulegnie zmianie od 1.11.2022 roku wysokość tej opłaty i będzie wynosiła 1,14 zł za godzinę. Treść uchwały w załączniku.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/uchwala-114-zl-ppp-uchwala-rady-gminy-2022.pdf