Kontakt
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Cekowie Kolonii

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie O/ w Cekowie Kolonii

 

numer rachunku 73 8557 0009 2008 0600 0340 0001