Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Do pobrania

 
 
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE  
od roku szkolnego 2018/2019 można dokonywać opłat za przedszkole bezpośrednio w banku
(Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie O/Ceków) lub dokonując przelewu przez internet
 na numer konta: 89 8557 0009 2008 0600 3401 0003
DANE DO PRZELEWU:
Odbiorca: Publiczne Przedszkole w Cekowie - Kolonii
Tytułem: Wpłata za przedszkole za miesiąc .........
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności otrzymają rodzice w pierwszych dniach września 2018r. 
 
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w Publicznym Przedszkolu w Cekowie - Kolonii - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/regulamin-korzystania-z-monitoringu.doc
 
 
Zasady organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.
 -  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zasady-organizacji-ksztalcenia-pp-w-cekowie-kolonii.odt
 
 
Podstawa  programowa wychowania przedszkolnego
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/podstawaprogramowa2017przedszkolaedukacjawczesnoszkolnaedupl.pdf
 
 Uchwała Rady gminy w sprawie odpłatności
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/scan0025.jpg
 
Zarządzenie wsprawie dziennej stawki żywieniowej:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zarzadzenie-w-sprawie-podwyzszeniu-stawki-zywieniowej.doc
 
 

 
Materiały dotyczące rekrutacji:
 
Regulamin rekrutacji - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/regulamin-rekrutacji-2023-2024-1.doc
 
Zarządzenie Wójta w sprawie rekrutacji  - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zarzadzenie-rekrutacja-2023-2024.pdf
 
 
Wniosek - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/wniosek(4).odt
 
Oświadczenie o zatrudnieniu 2019 - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenie-2018-zatrudnienie1-1.odt
 
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenie-o-uczeszczaniu-rodzenstwa-1.docx
 
Oświadczenie o wielodzietności - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenie-o-wielodzietnosci-1.doc
 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata -https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-1.doc

 

 Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/deklaracja-o-kontynuowaniu-edukacji-2023-2024-1.doc

 

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola  - https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/potwierdzenie-woli-przyjecia(5).odt

 

 


 

 
  Regulamin organizacji wycieczek i spacerów

www.img.blizej.info/przedszkolecekow/regulamin-organizacji-wycieczek-i-spacerw(2).doc

 

   Procedura  dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dzieci.odt
 
  Statut

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/statut-aktualny.doc