Kontakt
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

 

Witamy po wakacjach!

Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2022/2023. 

Informacja o zwiększeniu stawki żywieniowej

Zarządzenie Nr 8/2022

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii

z dnia 12 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie dziennej stawki żywieniowej

 

 

Na podstawie  Statutu Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii §16 pkt. 3 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2022 roku dzienna stawka żywieniowa obowiązująca w przedszkolu ulegnie podwyższeniu i będzie przedstawiała się  następująco:

3 posiłki  (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,00 zł

2 posiłki ( śniadanie, obiad) – 5,95 zł

1 posiłek (obiad) – 4,90 zł

§ 2

 

Podwyższenie stawki żywieniowej spowodowane jest wzrostem cen produktów spożywczych. Decyzja została podjęta po dokonaniu wstępnej kalkulacji kosztów produktów spożywczych wykorzystywanych do sporządzania posiłków.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się intendentowi.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca  od 1 września 2022 roku.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie z dnia 25 września 2020 roku.

 

 

                                                                                                              mgr Bożena Tułacz

…........................................

Dyrektor przedszkola

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy przedszkolakom bezpiecznych i  słonecznych wakacji pełnych niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Dyrektor oraz nauczyciele Publicznego Przedszkola w Cekowie - Kolonii

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

 

W miesiącu czerwcu 2022 roku odbędzie się spotkanie tylko z rodzicami nowo przyjętych dzieci. O dokładnej dacie i godzinie spotkania dyrektor powiadomi zainteresowanych telefonicznie lub poprzez pocztę mailową.

Zebrania ze wszystkimi rodzicami odbędą się na początku września 2022 roku

 

Z poważaniem

mgr Bożena Tułacz

Zakończenie I etapu rekrutacji

Szanowni Rodzice!

Dnia 8 kwietnia 2022 roku zakończył się I etap rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Na 40 zgłoszonych wniosków do przedszkola przyjęto 30 dzieci. Imienny wykaz przyjętych dzieci jest umieszczony na drzwiach placówki.

Przedszkole nie będzie organizowało II etapu rekrutacji, ponieważ w chwili obecnej nie dysponujemy wolnymi miejscami. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie zainteresowani rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Z poważaniem

dyrektor mgr Bożena Tułacz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Szanowni Rodzice!!!

 

Przypominam, że do dnia 7 kwietnia 2022 roku Komisja Rekrutacyjna  czeka na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są wypełnić odpowiedni druk, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w przedszkolu.

Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Bożena Tułacz

Rekrutacja

   Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii informuje rodziców, że z dniem 1 marca 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja  dzieci 3 – 6 letnich do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

  Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie Wniosków wraz z niezbędnymi oświadczeniami osobiście lub ze strony internetowej przedszkola:

 www.przedszkolecekow.blizej.info

   

   Wypełnione wnioski i oświadczenia proszę dostarczyć do placówki w terminie od 1 do 25 marca 2022 roku.

 

e-mail: ppcekow@poczta.onet.pl

 

Telefon: 62/7631088              

mgr Bożena Tułacz

dyrektor Przedszkola